2006/Apr/22

ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเริ่มต้น

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้เป็นบิดาของชนชาติใหม่ (ปฐก.12:1-3)

มีเรื่องเชื่อมโยงกันเรื่อยมาตั้งแต่อับราฮัม อิสอัค (ปฐก.21;1-7) ยาโคบ (ปฐก.25:19-26)

จนถึงเรื่องบรรพบุรุษของอิสราเอลสิบสองเผ่า (ปฐก.29:31-30;24)

บุคคลสำคัญเหล่านี้คือ บรรพชนต้นตระกูลอิสราเอล (The Patriarchs )

ในพระธรรมปฐมกาลบทแรก ๆ บอกเราว่าอิสราเอลไม่ใช่คนพวกแรกที่อาศัยอยู่ในโลก

อับราฮัมมีชีวิตอยู่ประมาณ ก.ค.ศ. 1900 การศึกษาทางโบราณคดีบอกเราว่า

มีอารยธรรมสำคัญ ๆ อยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว คือมีหลักฐานแสดงว่าในปาเลสไตน์

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่โบราณกาล

ย้อนหลังไปได้ไกลถึง ก.ค.ศ. 10,000 เมืองเก่าแก่ที่สุดที่ขุดซากพบได้แก่ เมืองเยรีโคและอียิปต์

เยรีโคสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ก.ค.ศ. 8000 อียิปต์ประมาณ ก.ค.ศ. 4000

ส่วนหลักฐานที่เป็นคำจารึกเก่าแก่ที่สุดได้มาจากทางภาคใต้ของเมโสโปเตเมียโดยชาวสุเมอร์

คาดกันว่าคงจะจารึกไว้เมื่อประมาณ ก.ค.ศ. 3300 การรวมตัวเป็นกลุ่มการเมืองที่ใหญ่ขึ้น

กลุ่มแรกอยู่ในประเทศ ซึ่งเรียกกันว่าราชอาณาจักรอียิปต์เก่า (ประมาณ ก.ค.ศ. 2900)

อีกสามร้อยปีต่อมามีการสร้างพีระมิดรุ่นแรกขึ้น พีระมิดเป็นสุสานขนาดใหญ่โตมโหฬาร

มหาพีระมิดซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดสูง 48 ฟุต พีระมิดเหล่านี้สร้างถวายฟาโรห์แห่งอียิปต์

ซึ่งประชาชนนับถือว่าเป็น "เทพเจ้าผู้สถิตอยู่ในโลก" ศพของฟาโรห์ถูกอาบยากันเน่าเปื่อย

และเก็บรักษาไว้ในพีระมิดเพื่อรอวันพื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ ชาวอียิปต์เชื่อว่าคนธรรมดา

ไม่มีหวังจะได้เข้าร่วมในชีวิตที่พื้นขึ้นใหม่หลังจากที่ตายไปแล้ว

รัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในเมโสโปเตเมียก่อตั้งโดยชาวอัคคาด (Akkadian)

ชนชาตินี้สามารถพิชิตชาว สุเมอร์เผ่าที่ผนึกกำลังกันได้ไม่ดีเท่าไรนัก ก.ค.ศ. 2600

ซาร์กอนผู้นำของชาวอัคคาดได้ชัยชนะทั่วแผ่นดินเม-โสโปเตเมีย

ในบริเวณดังกล่าวแต่ละเมืองจะมีเทพเจ้าของตนประจำอยู่

อำนาจและความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าแต่ละองค์วัดกันด้วยอำนาจทางการเมืองของเมืองที่อยู่ใต้อารักขา

อับราฮัมมิใช่คนแรกที่เริ่มมีอารยธรรม เพราะก่อนหน้านั้นมีอารยธรรมเก่าแก่อยู่แล้ว

การเดินทางผจญภัยของท่านมิใช่เป็นตอนเริ่มต้นของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

มีผู้บันทึกประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไว้ก่อนสมัยของอับราฮัมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ผู้เขียนพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่า พระเจ้าทรงทำงานท่ามกลางมนุษย์มานานก่อนสมัยอับราฮัมแล้ว

แต่ทรงเริ่มต้นงานใหม่ในสมัยของท่าน พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้อับราฮัม

และเชื้อสายของท่านรู้จักในลักษณะที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เพื่อให้พวกเขานำความรู้นั้นไปแบ่งปันแก่คนอื่น


บล๊อคหน้า เรื่อง การอพยพ

ช่วงนี้อาจจะดองบล๊อคหน่อย แต่ไม่นานหรอก

ก็ใกล้เปิดเทอมเข้ามาแล้ว ตอนนั้นคงจะได้ดองยาวหลายเดือน..

Comment

Comment:

Tweet


ผมอยากเรียนภาษาฮีบรู จะทำอย่างไรดีครับ
ขอบคุณมากๆ
#2 by อดิศักดิ์ (58.136.68.235) At 2010-06-02 13:20,
ดองไว้นานๆระวังเปิดมา ฝุ่นเต็มจออะงับ ^^
#1 by dinomaru At 2006-04-25 10:30,

PawitrIsrael
View full profile